Thạch cao Thạch cao Thạch cao
Thạch cao | KD Thạch cao | HD3-QT018 Thạch cao | HD6-TPCL Thạch cao | HD-TR009 Thạch cao | HD4-QT042 Thạch cao | HD8-PK185 Thạch cao | HD1-CT028 Thạch cao | HD9-V-093A Thạch cao | HD-CTR638A Thạch cao | HD-LD041 Thạch cao | HD15

SỐ MÊNH CÓ HAY KHÔNG???

Liệt Tử  viết :

"Si lung ám  á gia hào phú ,
Trí tuệ thông minh khước thụ bần .
Niên nguyệt nhật thời giai tải  định ,
 Toán lai do mệnh bất do nhân .
 Mệnh lý hữu thời chung tu hữu ,
Mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu."


*Dịch nghĩa :-


Liệt Tử nói:  Kẻ ngây, điếc, ngọng, câm nhà giàu to.  Kẻ trí tuệ, thông minh lại chịu nghèo.  Năm, tháng, ngày, giờ đều đăng tải ổn định rồi.  Tính ra do mệnh (chứ) không do người.  Trong mệnh có thời thì rốt cuộc phải có - trong mệnh không có thời thì đừng gượng tìm.

Các bài viết khác

Gọi ngay: 0913805771