Thạch cao Thạch cao Thạch cao
Thạch cao | KD Thạch cao | HD3-QT018 Thạch cao | HD6-TPCL Thạch cao | HD-TR009 Thạch cao | HD4-QT042 Thạch cao | HD8-PK185 Thạch cao | HD1-CT028 Thạch cao | HD9-V-093A Thạch cao | HD-CTR638A Thạch cao | HD-LD041 Thạch cao | HD15

SỐNG CHO HIỆN TẠI(BÂY GIỜ)...

Đời người không phải cũng như vậy sao. Không ai có thể mang theo tài sản và danh vọng mà mình đã vất vả kinh doanh một đời để theo cùng.

Dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua được tuổi trẻ!
Dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền, nhưng tiền lại không thể mua lại được hạnh phúc!!
Dùng thời gian để kiếm tiền, nhưng tiền càng không mua lại được thời gian!!!

Dùng mạng sống để kiếm tiền, nhưng tiền chắc chắn không mua lại được mạng sống!!!!
 

Cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của cả thế giới, nhưng tiền bạc của cả thế giới cũng không mua lại được cuộc đời của bạn.

Vậy nên những lúc nên làm việc thì hãy làm việc, những lúc nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, vui vẻ làm việc, tận hưởng cuộc sống, trân trọng quý mến tất cả những gì mà mình có được, hãy yêu thương những người mà bạn yêu thương, vui vẻ mà sống trọn từng ngày.

Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày,
Sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày…

Vậy tại sao chúng ta lại không trân trọng quý mến hết thảy, vui vẻ mà sống trọn một ngày, trọn một đời!
ST !!!

Các bài viết khác

Gọi ngay: 0913805771