Thạch cao Thạch cao Thạch cao
Thạch cao | KD Thạch cao | HD3-QT018 Thạch cao | HD6-TPCL Thạch cao | HD-TR009 Thạch cao | HD4-QT042 Thạch cao | HD8-PK185 Thạch cao | HD1-CT028 Thạch cao | HD9-V-093A Thạch cao | HD-CTR638A Thạch cao | HD-LD041 Thạch cao | HD15

10 câu châm ngôn giúp con người tỉnh ngộ

1. Tồn tâm bất thiện, phong thủy vô ích.

Tạm dịch nghĩa: Tâm còn chưa thiện, phong thuỷ vô ích

2. Phụ mẫu bất hiếu, phụng thần vô ích.

Tạm dịch nghĩa: Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích

3. Huynh đệ bất hòa, giao hữu vô ích

Tạm dịch nghĩa: Anh em bất hòa, giao hữu vô ích

4. Hành chỉ bất đoan, độc thư vô ích

Tạm dịch nghĩa: Hành vi không chính , đọc sách vô ích

5. Tố sự quai trương, thông minh vô ích

Tạm dịch nghĩa: Làm trái lòng người, thông minh vô ích

6. Tâm cao khí ngạo, bác học không ích

Tạm dịch nghĩa: Tâm cao khí ngạo, học rộng vô ích

7. Vi phú bất nhân, tích tụ vô ích

Tạm dịch nghĩa: Giàu có bất nhân, tích lũy vô ích

8. Kiếp thủ nhân tài, bố thi vô ích

Tạm  dịch nghĩa: Trộm cắp của người, bố thí vô ích

9. Bất tích nguyên khí, phục dược vô ích.

Tạm dịch nghĩa: Không giữ nguyên khí, uống thuốc vô ích

10. Dâm dật kiêu xa, sĩ đồ vô ích

Tạm dịch nghĩa: Dâm tà loạn phép, mong có con đường làm quan là vô ích
ST !!!

Các bài viết khác

Gọi ngay: 0913805771