Thạch cao Thạch cao Thạch cao
Thạch cao | KD Thạch cao | HD3-QT018 Thạch cao | HD6-TPCL Thạch cao | HD-TR009 Thạch cao | HD4-QT042 Thạch cao | HD8-PK185 Thạch cao | HD1-CT028 Thạch cao | HD9-V-093A Thạch cao | HD-CTR638A Thạch cao | HD-LD041 Thạch cao | HD15

“Họa không gì lớn hơn không biết đủ, tội không gì lớn hơn tham được nhiều. Vậy nên cái đủ của sự biết đủ thì sẽ đủ đầy dài lâu”.

“Họa không gì lớn hơn không biết đủ, tội không gì lớn hơn tham được nhiều. Vậy nên cái đủ của sự biết đủ thì sẽ đủ đầy dài lâu”.

Tai họa lớn nhất trong đời người không gì lớn hơn việc không biết đủ. Sai lầm lớn nhất trong đời người chẳng gì lớn hơn dục vọng tham lam. Do vậy, trong đời người biết đủ đã là sự thỏa mãn bền lâu nhất.
ST !!!

Các bài viết khác

Gọi ngay: 0913805771